Fiscaal voordeel

FISCAAL VOORDEEL KAST OP MAAT – BOUWDEPOT

Gebruik bouwdepot – rente aftrekbaar

Omdat onze meeste kasten ingebouwd worden, vormen zij onderdeel van uw huis (onroerende zaak).
Dit leidt tot het gunstige gevolg dat inbouwkasten (in tegenstelling tot “gewone” losse kasten) meegefinancierd kunnen worden bij een (tweede) hypotheek of andere vorm van krediet. 

Het belangrijkste hierbij is dat de rente aftrekbaar is, hetgeen een belangrijk fiscaal voordeel oplevert.

Ook kunt u daarbij een eventueel bouwdepot gebruiken om de kasten te financieren, nu het om ingebouwde kasten gaat. Verder moet u natuurlijk niet vergeten, dat ingebouwde kasten vrijwel altijd de waarde van uw huis doen stijgen.

Ook zult u merken dat een luxe op maat gemaakte inloopkast de eventuele verkoop van uw huis zal bespoedigen.

Uw inloopkast of andere inbouwkast brengt fiscaal voordeel met zich mee indien u deze meefinanciert in uw hypotheek!

Verlaagd BTW-tarief voor Belgische klanten

Indien u in België woonachtig bent, geldt het verlaagde BTW-tarief van 6% volgens de Belgische regelgeving bij ingebouwde kasten.
Uw woning dient dan minimaal 10 jaar oud te zijn. Dit brengt een aanmerkelijk voordeel met zich mee. 
Vraag gerust naar de mogelijkheden!